Czy praca z podnośnikiem koszowym wymaga kursu?

Obsługa podnośnika koszowego nie jest tak prosta, jak się może zdawać. Nie każdy może się tym zajmować, ponieważ, aby pracować w taki sposób należy posiadać odpowiednie licencje. Jak je uzyskać? Sporo ośrodków we Wrocławiu proponuje tego typu kursy, które uczą umiejętności wymaganych do prowadzenia podnosnika koszowego.

Są to szkolenia odpłatne i składają się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W czasie części teoretycznej szkoleniowcy skupiają się na wiedzy ogólnej z obszaru serwisu podnośnika koszowego.Ściślej ujmując nacisk położony zostaje na budowę maszyny, jej rodzaje, a także ogólne zasady pracy budowlanej.Naturalnie podawane są też ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego, który jest głównym organem kontrolującym pracę wszystkich osób na placu budowy (w tym obsługujących podnosniki koszowe). Druga część kursu obejmuje praktyczne kwestie i odbywa się na budowie. Może być to bezpośrednio miejsce pracy klienta lub przygotowana przez ośrodek szkoleniowy specjalna przestrzeń.

Nie jest to koniec, ponieważ po zakończonym szkoleniu, należy zaliczyć egzamin.

Odbywa się on przed reprezentantami Urzędu Dozoru Technicznego danego okręgu (czyli jeśli przechodzicie kurs, np. we Wrocławiu, to tam też zdajecie test). Pytania dotyczą zarówno kwestii teoretycznych, jak i praktycznych,więc trzeba się dobrze przygotować, gdyż poziom pytań jest wysoki.

Dopiero po zdanym teście można nazywać się certyfikowanym operatorem podnośnika koszowego i przejść do pełnienia obowiązków. W przeciwnym razie, pomijając nawet fakt, że prowadzenie sprzętu bez zezwoleń jest nielegalne, zagrażamy życiu swojemu i innych osób..
Artykuł z: http://podnosnikwroclaw.pl/

<< Poprzedni
Następny >>